Pre turistov

Možnosti pre turistov a návštevníkov obce

Pešia turistika

 1. Naučný chodník na Súľovský hrad – 6 km, prevýšenie 252 m, klesanie 252, čas: 2 hodiny 15 min.
 2. Výstup na Bradu – 7, 5 km, prevýšenie 416 m, klesanie takisto, čas: 3 hodiny.
 3. Východným súľovským hrebeňom – 15 km, peváýšenie 474, klesanie 482, čas 5. hodín, 30 min.
 4. Výstup na ŽIBRID – 10 km, prevýšenie 467 m, klesanie 467 m, čas 3 hod., 30 min
 5. Prechod na Hričovský hrad – 10 km, prevýšenie 522 m, klesanie 404 m, čas: 3 hod. 30 min.
 6. Prechod k HLBOCKÉMU VODOPÁDU – 9 km, prevýšenie 403 m, klesanie 462 m, čas: 3 hodiny.
 7. Prechod na LIETAVSKÝ HRAD – 15 km, prevýšenie 469 m, klesanie 492 m, čas. 5 hod. 15 min.
 8. Okruh VRCHTEPLEJ – 12 km, prevýšenie 280 m, klesanie 280 m, čas: 3 hodiny 15 min.

 

Cykloturistika

 1. Podhorie – Malá Čierna, modrá značka, 15,5 km, prevýšenie 450, kateg. SPORT.
 2.  PREDMIER-ZBYŇOV, zelená, 16, 5 km, prevýšenie 320 m, kateg. SPORT
 3. SÚĽOV – VRCHTEPLÁ, žltá, 4,5 km, prevýšenie 200 m, kateg. REKREA.
 4. Sedlo pri kríži – Bodiná, žltá, 2,5 km, klesanie 200 metrov, Rekrea.
 5. PODHORIE – križovatk trás, žltá, 1 km, klesanie 50 m, kateg. REKREA

 

Cyklotrasa Súľov – Karlovice

Pohodovo na bicykli zo Súľovských skál na Horní Vsacko
(Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013; Fond mikroprojektov)

 

Možnosti ubytovania

zoznam a kontakty ubytovacích zariadení v obci

 

Z dejín turizmu

Súľovské skaly sa už v 19. storočí dostávali do povedomia obdivovateľov prírody, na ktorých vplývali určite majestátnejšie ako dnes, keďže v súčasnosti sú skaly z väčšej časti zahalené lesným porastom…