OZ Pod Skalami

Cieľom združenia je podporovať a posilňovať historické povedomie, pozitívny patriotizmus, súdržnosť obyvateľov poukázaním na miestne tradície, prírodné a kultúrne dedičstvo a bohatstvo našej obce vzhľadom na jej špecifiká.
Viac informácií na Facebooku

Vianočný kruh