Rímskokatolícky kostol

Rímsko – katolícky farský úrad v Súľove – Hradnej

 

Súľov 34
013 52 Súľov – Hradná
tel./ 041/5574026

 

Rímsko – katolícky farár : Mgr. František Cvacho

 

Omše :
Kostol sv. Michala v Súľove /pondelok,streda,piatok o 16.45 hod.  / utorok, sobota o 7.00 hod. / nedeľa 7:45 hod
– rozpis omší nájdete aj na nástenke pred Rímsko – katolíckym kostolom v Súľove – Hradnej