DHZ Súľov

Juraj Blaško st.. Funkciu tajomníkov zastávali Štefan Boško, Ján Bučko a Ladislav Varhaník.
Ostatní zakladajúci členovia boli : Ondrej Blaško, Juraj Ďurajka, Ondrej Durec, Štefan Durec, Štefan Johanides, Štefan Kamas a Pavol Búšovský.
Títo si tiež vzorne plnili povinnosti z ich zaradenia. Plnili si ich tak obetavo, že nám môžu byť vzorom.

 

Životná úroveň v tomto období bola veľmi nízka, nedostatok chleba, oblečenie skromné, chalúpky chatrné, dlžoba v kažom dome, hrozili exekúcie. Členovia DHZ však neľutovali námahy a času, vykonávali výcvik, zasahovali pri požiaroch, hrávali divadlá, poriadali i oslavy.

 

POŽIARNA TECHNIKA

Prvú ručnú striekačku s príslušenstvom dostal DHZ v roku 1928 z rozpočtu obecného zastupiteľstva, avšak ostatné časti výstroja, hlavne oblečenie a topánky si každý člen zakúpil za vlastné peniaze.
V roku 1952 dostala organizácia striekačku PS – 8. Od roku 1962 vlastnila organizácia vozidlo Tatra 805 a v roku 1988 vlastnila hasiace striekačky PS – 16 a PS – 12.

 

Prvá požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1928 svojpomocne pri ústi potoka Jedlovník, na dolnom konci obce. Druhá v roku 1935 v strede obce, na mieste dnešného transformátora. Neskoršie v roku 1943 bola postavená priestornejšia zbrojnica na začiatku horného konca pri cintoríne a v roku 1943 pri kaštieli. Zbrojnica pri MNV bola postavená v roku 1966 a od roku 1992 je umiestnená v kultúrnom dome v Súľove.

 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Výbor DHZ

 

predseda – Ján Šefara
veliteľ – Michal Lingeš
tajomník – Andrea Kamasová
pokladník – Branislav Fekete

 

Členovia DHZ

 

Bohušová Simona
Bučko Milan
Cabadaj Tomáš
Doczy Marek
Durcová Simona
Durec Roman
Ďurec Dalibor
Ďurec Michal
Ďurec Miloš
Fekete Ján
Gajdošík Daniel
Gärtner Tomáš
Hozdek Michal
Kamas Juraj
Kamas Norbert
Klučiar Miloš
Klučiar Roman
Kúdelka Miroslav
Lingeš Marcel
Smatana Martin
Šefara Lukáš
Šefara Tomáš