Hrádok

Hrádok sa nachádza na Strmom kopci nad starým Minarovským mlynom pred vstupom do súľovskej tiesňavy. Jeho osídlenie je datované do obdobia 9.-11. storočia. Národnou kultúrnou pamiatkou sa stal v roku 1967. Za prírodnú pamiatku bol Hrádok vyhlásený v roku 2001 kvôli zabezpečeniu ochrany skalných útvarov, vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, ktoré sa v tomto priestore vyskytujú vďaka špecifickej klíme.