Horný dvor

Postavenie horného kaštieľa je datované na budove v interiéri i exteriéri rokmi 1592 a 1594. Jednoduchá, no o to skvostnejšia renesančná stavba obdĺžnikového pôdorysu sa zaskvela vo svojej pôvodnej kráse po rekonštrukcii, ku ktorej došlo po reštitúcii rodine Mičurovej v 90-tych rokoch minulého storočia.