Nájomná zmluva

Číslo zmluvy: 1/2019

Dodávateľ: HMZ Rádiokomunikácie, s.r.o.

Podpísaná: 12.02.2019

Platnosť od: 12.02.2019

Prílohy