Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 :: Kontaktné miesta

Vážení občania,

pokiaľ ste sa nesčítali elektronicky, stále je možné sa sčítať formou návštevy kontaktného miesta. V našej obci sú pripravené dve, podrobné informácie o nich nájdete nižšie. Táto možnosť je k dispozícii najneskôr do 13.6.2021. Alternatíva je asistované sčítanie – návšteva asistenta, ktorý sčítanie vykoná elektronicky v mieste bydliska občana. O využitie tejto možnosti je možné požiadať na obecnom úrade – tel.: 041/5574016.