Nezaradené

Pripomienkovanie návrhu cestovných poriadkov – linka 501461 Bytča <-> Súľov-Hradná

Vážení občania,

v rámci integrácie prímestskej dopravy do projektu Integrovaná doprava Žilinského kraja je možné pripomienkovať návrhy cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek. Pripomienky je možné akceptovať najneskôr do 8. júna 2023. Pripomienky zasielajte elektronicky na adresu urad@sulov-hradna.sk Návrhy sú dostupné na týchto odkazoch:

501461 Bytča -> Súľov-Hradná

501461 Súľov-Hradná ->Bytča

Možnosť darovania 2% z daní na podporu futbalu v obci

V mene nášho futbalového klubu TJ PARTIZAN Súľov-Hradná Vás chceme osloviť ako priaznivcov, podporovateľov a budúcich členov o podporu našej činnosti a darovanie 2% z Vašich zaplatených daní .Pripájame tlačivo “ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatených daní z príjmov fyzickej osoby “

Vypísané tlačivá prosím odovzdať priamo na daňovom úrade, alebo niektorémiu členovi nášho klubu.

Za každý príspevok Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Futbalový klub TJ PATRIZAN Súľov-Hradná.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO 2023

Referendum 21.1.2023

GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – 2023 – Referendum-Súľov-Hradná

Špeciálny spôsob hlasovania (COVID)

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a o určení volebných miestností pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Referendum 21.1.2023 – Ministerstvo vnútra

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum 23.1.2023

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Rozhodnutie starostu obce Súľov – Hradná k organizačno-technickému zabezpečeniu referenda, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v okrsku č. 1 Súľov v obci Súľov – Hradná pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára v 2023

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v okrsku č. 2 Hradná v obci Súľov – Hradná pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Súľov – Hradná

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho k§raja

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Súľove-Hradnej (2022)

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Súľov-Hradná (2022)

https://www.zilinskazupa.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2022/

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY-2022 – obec Súľov-Hradná

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Ďalšie potrebné informácie na uvedenom linku:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

18.7.2022:

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Menovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie 29.10.2022

OZNAM MvK – odvolanie funkcie zapisovateľky 30.08.2022

24.7.2022:

OZNAM o počte obyvateľov 2022

26.7.2022:

OZNÁMENIE o určení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

29.7.2022:

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a o určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022