Zrušenie stránkových hodín – obecný úrad, priamy kontakt – od 3.3.2021

Vážení občania, 

Z dôvodu sprísnených opatrení vychádzajúcich z Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 a Uznesenia vlády SR č.123 z 28.2.2021 je prevádzka Obecného úradu do 19. marca 2021 v obmedzenom režime.  Prosíme občanov, aby s pracovníkmi obecného úradu do 19. marca 2021 komunikovali výhradne telefonicky alebo elektronickou formou – urad@sulov-hradna.sk

Stránkové hodiny pre elektronický a telefonický kontakt:

    • Pondelok  7:30 – 15:30 hod.
    • Utorok – nestránkový
    • Streda       7:30 – 16:30 hod.
    • Štvrtok     7:30 – 15:30 hod.
    • Piatok      7:30 – 12:00 hod.

Všetky podania doručené na Obecný úrad Súľov-Hradná uvedenými spôsobmi budú priebežne vybavované referentami OcÚ.
Pri úhradách svojich daňových povinností a iných poplatkov voči obci využívajte do uvedeného termínu peňažné ústavy (banky) alebo ich elektronické služby a služby Slovenskej pošty, a.s.

Obecný úrad v Súľove-Hradnej zároveň oznamuje, že  od 3.3.2021 do 19.3.2021 sú úradné hodiny na Obecnom úrade Súľov-Hradná pre klientov ZRUŠENÉ.

V prevádzke bude iba Matrika (č.t. 041 55 74 016) za účelom vybavenia záležitostí spojených s úmrtím a za účelom vydávania druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu. Pre iné úkony je matrika zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste obecný úrad v súlade s obmedzeniami uvedenými v Uznesení vlády SR č.77 a Uznesení vlády SR č.123 do 19. marca 2021 nenavštevovali.

Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce