Články

Možnosť darovania 2% z daní na podporu futbalu v obci

V mene nášho futbalového klubu TJ PARTIZAN Súľov-Hradná Vás chceme osloviť ako priaznivcov, podporovateľov a budúcich členov o podporu našej činnosti a darovanie 2% z Vašich zaplatených daní .Pripájame tlačivo “ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatených daní z príjmov fyzickej osoby “

Vypísané tlačivá prosím odovzdať priamo na daňovom úrade, alebo niektorémiu členovi nášho klubu.

Za každý príspevok Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Futbalový klub TJ PATRIZAN Súľov-Hradná.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO 2023

Referendum 21.1.2023

GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – 2023 – Referendum-Súľov-Hradná

Špeciálny spôsob hlasovania (COVID)

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a o určení volebných miestností pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Referendum 21.1.2023 – Ministerstvo vnútra

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum 23.1.2023

Oznámenie o určení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Rozhodnutie starostu obce Súľov – Hradná k organizačno-technickému zabezpečeniu referenda, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v okrsku č. 1 Súľov v obci Súľov – Hradná pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára v 2023

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v okrsku č. 2 Hradná v obci Súľov – Hradná pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Súľov – Hradná

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho k§raja

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Súľove-Hradnej (2022)

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Súľov-Hradná (2022)

https://www.zilinskazupa.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2022/

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY-2022 – obec Súľov-Hradná

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Ďalšie potrebné informácie na uvedenom linku:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

18.7.2022:

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Menovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie 29.10.2022

OZNAM MvK – odvolanie funkcie zapisovateľky 30.08.2022

24.7.2022:

OZNAM o počte obyvateľov 2022

26.7.2022:

OZNÁMENIE o určení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

29.7.2022:

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a o určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

🇺🇦 Ukrajina – vojna 🇺🇦

POTRAVINOVÁ POMOC

Chladené a/alebo balené mäso a mäsové výrobky
hovädzie a bravčové mäso, kurence, paštéty, mäsové výrobky (škvarená masť, údená saláma, klobása), iné mäsové trvanlivé výrobky (konzervy, paštéty, nátierky…), ryby a rybacie kozervy a šaláty…

Trvanlivé mlieko a trvanlivé mliečne výrobky
mlieko v TETRA PACK-balení, syry, jogurty, nátierky…

Zelenina a ovocie
cibuľa, cesnak a iné druhy zeleniny (čerstvé a/alebo chladené), zemiaky, jablká, hrušky a iné druhy ovocia (čerstvé a/alebo chladené)

Ochucovadlá do kuchyne
rôzne druhy korenín a ochucovadiel, kečup…

Hygienické potreby
toaletný papier, servítky, obrúsky…

Potravinovú pomoc môžete odložiť na označenom mieste v predajni COOP Jednota Súľov, tiež na miestnom obecnom úrade, resp. ju môžete zaniesť priamo na ubytovňu na ihrisku, kde sú ubytované ukrajinské matky s ďeťmi.

 

FINANČNÁ POMOC

Obec Súľov – Hradná zriadila transparentný účet pre občanov, ktorí majú záujem o poskytnutie dobrovoľného finančného príspevku na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Č. účtu: SK87 0200 0000 0045 7335 8358

Uvedené finančné prostriedky budú použité na nákup potravín, oblečenia, hygienické potreby, drogériu, miestny transport, školské aktivity a pod.

Obec Súľov – Hradná Vám vopred ďakuje za pomoc a prejavenú solidaritu.

Oznam – 1.3.2022

Informácia o zriadení telefonickej linky pre migrantov z Ukrajiny