Blog

TELEKOM: Prerušenie poskytovania služieb

Vážení občania, dňa 9. 7. 2020 (štvrtok) bude v našej obci prerušené poskytovanie služieb spoločnosti Telekom (pevné služby, dsl internet “káblom zo stĺpa” ) z dôvodu výmeny technológie poskytovateľa. Predpokladaný výpadok bude v čase od 8:00 do 18:00 hod.

Začiatok sezóny dočasne odložený

Začiatok jarnej časti sezóny ktorý sa mal uskutočniť 29.3.2020 sa oficiálne posúva minimálne o 14 dní. Oficiálne stanovisko OBFZ ZA nižšie:

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav na území Slovenskej republiky Oblastný futbalový zväz Žilina oznamuje všetkým klubom, funkcionárom, hráčom, rozhodcom, delegátom ako aj futbalovej verejnosti, že začiatok všetkých súťaží sa odkladá najmenej o 14 dní oproti plánovanému termínu (28.3.-29.3.2020) a to predbežne na dátum 11.4.-12.4.2020 a zároveň sa odkladá tiež aktív prípraviek plánovaný na 02.04.2020 na neurčito. Zároveň naďalej upozorňujeme, že Oblastný futbalový zväz Žilina v súlade s nariadením vlády SR zakazuje odohrať akékoľvek prípravné zápasy a odporúča zvážiť tréningový proces družstiev. Akékoľvek porušenie tohto zákazu zo strany klubov ale aj delegovaných osôb budú postúpené príslušným orgánom a zároveň budú riešené ako disciplinárne previnenie.

Možnosť darovať 2% daní Občianskemu združeniu Pod skalami

V minulom roku naše občianske združenie, Pod skalami, aj vďaka vašej podpore mohlouskutočniť niektoré podujatia či realizovať projekty v našej obci. Ak máte záujem podporiť našu činnosť, jedna z možností je poukázať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu. Ďakujeme  tlačivá a krátky súhrn našej doterajšej činnosti nájdete aj na www.ozpodskalami.sk

Vyhlasenie-DP Potvrdenie-DP

Koncert skupiny FIDEM 16. februára o 17:00

Pozývame Vás na výnimočný koncert vokálno-inštrumentálnej skupiny FIDEM, 8 spevákov svojím spevom a videoprojekciou vytvorí výnimočnú atmosféru, pri ktorej zabudnete na každodenné starosti a doprajete si vytúžený oddych svojho tela a duše. Koncert a uskutoční v nedeľu 16.2.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome Súľov.
Organizátor koncertu sú poslanci OZ Súľov-Hradná Ondrej Danížek a Peter Búšovský

Možnosť darovať 2% daní TJ Partizán Súľov – Hradná

V mene nášho futbalového klubu TJ PARTIZAN Súľov-Hradná Vás chceme osloviť ako priaznivcov, podporovateľov a budúcich členov o podporu našej činnosti a  darovanie 2% z Vašich zaplatených daní .Pripájame tlačivo “ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatených daní z príjmov fyzickej osoby “

Vypísané tlačivá prosím odovzdať priamo na daňovom úrade, alebo niektorémiu členovi nášho klubu.

Za každý príspevok Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Futbalový klub TJ PATRIZAN Súľov-Hradná.

 

Tlačivo 2% 2019

Z histórie hasičského zboru v Hradnej

Hoci Súľov a Hradná tvoria administratívne jednu obec až do roku 1898, celá dávna minulosť je poprepletaná ich vzájomnou blízkosťou a soločnými udalosťami.
Dejinný vývoj zaznamenáva v mnohých smeroch nezávislosť oboch obcí, avšak i tá bola ovplyvnená ich susedským spolunažívaním. Svedectvom vzájomného vplyvu oboch obcí je i história hasičského zboru.
Prvý hasičský spolok bol založený v roku 1928 spoločný pre obe obce Súľov a Hradnú. Ustanovujúca schvôdza sa konala 29. januára 1928, na ktorej zúčastnení prijali stanovy spolku, predsedom valného zhromaždenia bol vtedajší richtár obce Ondrej Varhaník, zapisovateľom J. K. Treskoň, notár a overovateľmi Emanuel Císařovský a Juraj Bušovský. Úradne boli stanovy zaregistrované 7. marca 1928. O fungovanie zboru sa staral i Ľudovít Sauerman z Hliníka, vtedajší okresný dozorca Okresnej hasičskej jednoty.
Dňa 3, júna 1928 bol zvolený za predsedu hasičského spolku v Súľove – Hradnej Ondrej Varhaník, prvým veliteľom bol Emanuel Císařovský, lesný úradník na hornodvorskom panstve v Súľove. Podľa spomienok zakladajúcich členov zboru ( zaznamenaných okolo roku 1968 ) mal Císařovský vľúdnu povahu, bol človekom prístupným ( ľudovým ), za čo mu nadriadení hrozili suspendovaním, kvôli čomu sa svojej funkcie v zbore vzdal, miesto neho nastúpil Štefan Varhaník. Prvým dobrým strojníkom bol Ján Durec Podoliak, trubačom sa stal Juraj Blaško a tajomníkom Štefan Boško.

Z obyvateľov z Hradnej sa tohto prvého hasičského zboru stali členmi : Štefan Boško ( bol zástupcom veliteľa a v obci zastával i funkciu zástupca richtára ), Ondrej Smatana, Juraj Boško, Ondrej Lingeš, Ondrej Durec Ukrop, Štefan Bušfy a Jozef Chúpek. Títo siedmi Hradňanci zotrvali v zbore celých 9 rokov až do roku 1937.

Nevieme, za akých okolností sa hasiči z Hradnej osamostatnili a založili si svoj vlastný dobrovoľný hasičský zbor ( ďalej DHZ ). Zo zápisnice DHZ v Súľove z 28. januára 1943 sa dozvedáme, že voľba veliteľa DHZ v Súľove bola prevedená 6. mája 1937 ( stal sa ním Martin Hoferica, ktorý pravdepodobne vystriedal Ondreja Šefaru ), pričom ustanovujúci dátum založenia DHZ v Hradnej spadá na 17. máj 1937, logicky môžeme usúdiť, že išlo predovšetkým o praktickú stránku veci.
Známym faktom však zostáva, že vznik a ďalšia činnosť hasičského zboru v Hradnej ( podobne ako celá kultúra v obci ) boli úzko spojené a ovplyvnené pôsobením miestnych učiteľov. K založeniu vlastného hasičského zboru v Hradnej nemalou mierou prispel učiteľ Bedřich Autrata, ktorý sa stal i tajomníkom zboru. Do funkcie veliteľa nastúpil Štefan Boško, keďže praktické skúsenosti načerpal počas pôsobenia v DHZ v Súľove – Hradnej, kde pracoval ako zástupca veliteľa.