Zmluva o terminovanom úvere č. 483/2021/UZ

Zmluva o termin. úvere

Číslo zmluvy: č. 483/2021/UZ

Dodávateľ: VÚB, a. s.

Podpísaná: 20.05.2021