Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

Zmluva o poskyt. audít.služieb

Číslo zmluvy: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb č. 5/2021

Dodávateľ: Ing. Jozefína Smolková

Podpísaná: 19.07.2021

Platnosť od: 19.07.2021