Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

Číslo zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom č. 5/2022

Dodávateľ: INTA, s.r.o.

Podpísaná: 31.03.2022

Platnosť od: 31.03.2022