Zmluva o nájme bytu č. 8

Zmluva o nájme bytu č. 8

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 8

Dodávateľ: Milan Bučko

Podpísaná: 17.05.2021

Platnosť od: 01.06.2021