Zmluva o nájme bytu č. 7

DOC131120-13112020101102

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 7

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 29.10.2020

Platnosť od: 29.10.2020