Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu

Dodávateľ: Mittelham, s.r.o.

Podpísaná: 18.01.2021

Platnosť od: 18.01.2021