Zmluva o dielo č. VO-2021-08-06-ZsNH-SP

Zmluva o dielo č.VO-2021-08-06-UsNH-SP.

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. VO-2021-08-06-ZsNH-SP

Dodávateľ: Jumaja, s.r.o.

Suma: 6478.6€

Podpísaná: 18.08.2021

Platnosť od: 18.08.2021