Zmluva o dielo č. 07122020

DOC081220-08122020130330

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 07122020

Dodávateľ: Miroslav Šmatlava

Podpísaná: 08.12.2020

Platnosť od: 08.12.2020