Zmluva č. 3220452 o poskyt. dotácie z prostr. DPO SR Hradná

Zmluva č.1422157 o poskyt. dot.z prostr.DPO SR Hradná

Číslo zmluvy: 3220452

Dodávateľ: DPO SR

Suma: 3000€

Podpísaná: 03.05.2022

Platnosť od: 03.05.2022