Zmluva č. 3210450 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva o poskyt. dotácie z prostr. DPO SR

Číslo zmluvy: č. 3210450

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 3000€

Podpísaná: 13.05.2021

Platnosť od: 13.05.2021