Zmluva č. 1421178 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 1421178

Číslo zmluvy: 1421178

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 1400€

Podpísaná: 11.05.2021

Platnosť od: 11.05.2021