Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 653/2021/D

Dohoda o vypl.práve k blankozmenke

Číslo zmluvy: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 653/2021/D

Dodávateľ: VÚB, a. s.

Podpísaná: 20.05.2021