Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1294/2013

Licenč.zmluva dodatok č.2Urbis

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1294/2013

Dodávateľ: Made, spol. s r.o.

Suma: 175€

Podpísaná: 10.08.2021

Platnosť od: 10.08.2021