Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č. SC2020/419

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Dodávateľ: MET Slovakia, a. s.

Podpísaná: 26.02.2021

Platnosť od: 26.02.2021