Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002416

Dodatok č. 1 k Zmluve č.PHZ-OPK1-2018-002416

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002416

Dodávateľ: MV SR

Podpísaná: 01.06.2021

Platnosť od: 01.06.2021