Zasadania OZ – 2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 19. 11. 2020

Pozvánka 19112020