Zasadania OZ – 2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 15.12.2020

Pozvánka 15.12.2020
Uznesenia 15.12.2020
Zápisnica 15.12.2020


Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha c.3

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 19.11.2020

Pozvánka 19.11.2020
Uznesenia 19.11.2020
Zápisnica 19.11.2020