Zasadania OZ – 2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 15. 12. 2020

Pozvánka 15122020

Uznesenia 15122020
Zápisnica-15122020
Priloha c. 1
priloha č. 2
priloha c. 3

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 19. 11. 2020

Pozvánka 19112020
Uznesenia-19112020
Zápisnica 19.Novembra 2020