Návrh VZN č. 2/2020 o miestnom referende

Vážení občania, dávame do pozornosti dokument zverejnený na úradnej tabuli obce:

Návrh VZN č. 2/2020 o miestnom referende

Občania sa môžu do 15 dní (18.8.2020) k návrhu vyjadriť, či ho pripomienkovať – a to buď písomnou formou na adresu obecného úradu (Súľov 65) alebo elektronickou formou na adresu urad@sulov-hradna.sk