Zmluva o združenej dodávke elektriny

DOC250220-25022020090944

Číslo zmluvy: 20200224

Dodávateľ: SSE, a.s.

Podpísaná: 24.02.2020

Platnosť od: 24.02.2020