Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest

Číslo zmluvy: ZLP-2016-0764

Dodávateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosrpávy Slovenska

Podpísaná: 28.12.2015

Platnosť od: 28.12.2015

Prílohy