Zmluva o poskyt. služieb v obl. ochrany pred požiarmi a bezpčn.služby a pracov.zdr.služby

Číslo zmluvy: 201601

Dodávateľ: Roman Papánek - ROMSTAV

Suma: 210€

Podpísaná: 29.02.2016

Platnosť od: 01.03.2016

Platnosť do: 28.02.2019

Prílohy