Zmluva o nájme bytu č. 6

DOC131120-13112020100844

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 6

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 27.10.2020

Platnosť od: 27.10.2020