Zmluva o nájme bytu č. 2

DOC131120-13112020095845

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 2

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 28.10.2020

Platnosť od: 28.10.2020