Zmluva o nájme bytu č. 1

DOC131120-13112020094628

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 1

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 28.10.2020

Platnosť od: 28.10.2020