Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 5/2018

Dodávateľ: A-Z Projekt, s.r.o.

Suma: 3800€

Podpísaná: 27.03.2018

Platnosť od: 27.03.2018

Prílohy