Dohoda č. 20/25/010/63

DOC191120-19112020125201

Číslo zmluvy: Dohoda č. 20/25/010/63

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 18.11.2020

Platnosť od: 18.11.2020