Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

DOC231120-23112020145242

Číslo zmluvy: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Podpísaná: 23.11.2020

Platnosť od: 23.11.2020