Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov

DOC250220-25022020090711

Číslo zmluvy: 20160627-dod3

Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s.

Podpísaná: 02.01.2020

Platnosť od: 02.01.2020