Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201762792_Z

DOC281020-28102020140839

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201762792

Dodávateľ: AUSTRO SERVIS, s.r.o.

Podpísaná: 05.12.2018

Platnosť od: 05.12.2018