Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 111120

DOC131120-13112020112542

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 111120

Dodávateľ: MH Asist, s.r.o.

Podpísaná: 13.11.2020

Platnosť od: 13.11.2020