Zmluva o výpožičke

DOC110320-11032020092554
DOC130320-13032020085954

Číslo zmluvy: KRHZ-ZA-VO-176/2020

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Podpísaná: 21.02.2020