Zasadania OZ – 2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 14.12.2021

Pozvánka 14.12.2021
Uznesenia 14.12.2021
Zápisnica 14.12.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 6.12.2021

Pozvánka 6.12.2021
Uznesenia 6.12.2021
Zápisnica 6.12.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 26.7.2021

Pozvánka 26.7.2021
Uznesenia 26.7.2021
Zápisnica 26.7.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21.6.2021

Pozvánka 21.6.2021
Zápisnica 21.6.2021
Uznesenia 21.6.2021

Stretnutie s občanmi: Rozšírenie obecného vodovodu v lokalite „Lúčky“ dňa 4.6.2021

Prezentácia
Rozpočet
Územný plán