Záznam zo zasadnutia OZ 4.4.2022

Záznam je prístupný na tomto odkaze:

Zasadania OZ – 2022