Zasadania OZ – 2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 28.9.2022

Pozvánka 28.9.2022