Zasadania OZ – 2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 15.12.2022

Pozvánka 15.12.2022

Uznesenia 15.12.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 15.11.2022

Pozvánka 15.11.2022

Uznesenia 15.11.2022
Zápisnica 15.11.2022
Príloha č. 1 k uzneseniu č. 52/2022