Záznam zo zasadnutia OZ 26.7.2021

Záznam je prístupný na tomto odkaze:

Zasadania OZ – 2021