Záznam zo zasadnutia OZ 21.6.2021

Záznam je prístupný na tomto odkaze:

Zasadania OZ – 2021