Záznam zo zasadnutia OZ 15.3.2022

Záznam je prístupný na tomto odkaze:

Zasadania OZ – 2022