Záznam zo zasadnutia OZ 14.12.2021

Záznam je prístupný na tomto odkaze:

Zasadania OZ – 2021