Záznam zo zasadnutia OZ 13.10.2021

Záznam je prístupný na tomto odkaze:

Zasadania OZ – 2021