Koncert v evanjelickom kostole v Súľove – Hradnej 27.9.2020 o 15:00 hod.

Program koncertu v evanjelickom kostole v Súľove – Hradná pri 270. výročí posviacky ev. a. v. kostola 27.9.2020 o 15:00 hod.

 

Pieseň č. 605 – Vojdite, plesajme

J.S. Bach – „Komm, Gott, Schőpfer, Heiliger  Geist“ BWV 667

( Veni Creator spiritus )

  1. Vivaldi – Domine Deus
  2. Praetorius – Veni, Creator spiritus

W.A. Mozart –  Ave verum corpus

W.A. Mozart – Variácie C dur KV 265 ( výber )

J.S. Bach – chorál Jesu bleibet meine Freude ( Kantáta BWV 147 )

J.S. Bach – Air

J.S Bach – Agnus Dei

J.S. Bach / F.Peeters – Toccata in d, D

 

Musica Temporis

Mezzosoprán – Terézia Janeková

Organ – Marta Gáborová